De geschiedenis van Mts Verlouw begint in 1954. De eerste generatie van het bedrijf strijkt vanuit de Wieringerwerf neer in Creil (Noordoostpolder) om zo te kunnen starten met akkerbouw en veeteelt. Vlak voor de 2e wereldoorlog is dit gebied drooggelegd op een niveau van ongeveer 5 meter beneden NAP. Er werd begonnen op een 12 ha pacht bedrijf waar men in die tijd het vele handwerk voor nodig had. De jonge polderklei leende zich uitstekend voor de akkerbouwteelt en er werd niet veel later deed de teelt van bloembollen ook zijn intrede. We schrijven halverwege de jaren ’60 als de eerste tulpen geteeld worden en een aantal jaren later stonden de eerste gladiolen ook op het land. Het bepaalde het gezicht van de westrand van de Noordoostpolder: bloeiende tulpenvelden, grazende koeien en de vele pootaardappelen. Door de intrede van de 2e generatie verdubbelde begin jaren ‘70 het bedrijf naar 24 ha en werd er afscheid genomen van de koeien om zo de bedrijfsvoering volledig te richten op pootaardappelen, tulpen, gladiolen, suikerbieten en tarwe.

In 1981 deed zich opnieuw een verandering voor: de gladiolen gingen eruit en er kwamen lelies voor in de plaats. Dit opkomende gewas in de polder zorgde voor veel werkgelegenheid zodat er door de jaren heen steeds meer lelies in Creil werden geteeld. Omdat de grond in combinatie met tulpen daar uiteindelijk niet ideaal voor was werd er in 1991 een eind gemaakt aan de teelt. De rest van de gewassen bleven.

In 2004 klopt de 3e generatie op de deur en wordt er een kavel bij gekocht om de toekomst van het polderbedrijf garant te stellen. Tegenwoordig zijn de tulpen en pootaardappelen de 2 belangrijkste gewassen op het 48 ha tellende bedrijf. Het meegroeien van de gebouwen en machines zorgen ervoor dat alles op 1 adres kan worden opgeslagen en verwerkt met moderne machines.