SPUNTA

Spunta – Kruising: Bea x USDA 96-56

 • Versmarkt
 • Rijptijd: middenvroeg
 • Zeer hoge opbrengst
 • Lange, enigszins niervormige knollen, vlakogig
 • Lichtgele schilkleur, lichtgele vleeskleur
 • Drogestofgehalte: 19.7%
 • Kooktype B, goede consumptiekwaliteit
 • Resistent tegen wratziekte fysio 1
 • Iets vatbaar voor Phytophthora in loof en knol
 • Goede resistentie tegen virusziekten
 • Zeer gevoelig voor Fusarium
 • Zeer goede resistentie tegen droogte

Teeltaanwijzingen consumptieteelt

Algemeen
Spunta is een traditioneel consumptieras, geschikt voor het Middellandse Zeeklimaat. De opbrengst is (zelfs onder moeilijke omstandigheden) goed. De knollen zijn lang, iets niervormig en vrij grof. De schil- en vleeskleur zijn beide lichtgeel. Het onderwatergewicht ligt rond de 375 gram. Spunta is één van de belangrijkste rassen in Zuid Europa, Noord Afrika en het Midden-Oosten.

Afrijping
Middenvroeg.

Voorbehandeling pootgoed
Spunta heeft een gemiddelde kiemrust. Voorkiemen is wenselijk. Bij goed afharden zijn de kiemen zeer weinig gevoelig voor kiembreuk. Omdat Spunta vrij gevoelig is voor onderzeeërvorming, dient er niet te vroeg in een relatief koude grond gepoot te worden.

Teelt
Het loof ontwikkelt zich vlug en geeft later een goed dekkend gewas met stevige stengels. Een goede bodemstructuur is een vereiste om misvorming van de knollen te voorkomen. Spunta heeft een goede droogte- en hitteresistentie.

Bemesting
De stikstofbehoefte is gemiddeld. Spunta is gevoelig voor magnesiumgebrek. Een Mg-gift kan nodig zijn. Spunta reageert goed op het gebruik van organische mest.

Oogst
Spunta is gevoelig voor rooibeschadiging en vrij gevoelig voor Fusarium. Voor het rooien dienen de knollen voldoende afgehard te zijn. Ook dient de oogst met de nodige voorzichtigheid te gebeuren om rooibeschadigingen te voorkomen. Spunta is weinig gevoelig voor stootblauw. Een inschuurbehandeling tegen bewaarziekten wordt aanbevolen.

Bewaring
Spunta heeft een gemiddelde kiemrust en is redelijk goed bewaarbaar. Beschadigingen kunnen de bewaarbaarheid aanzienlijk verminderen i.v.m. de sterke vatbaarheid voor Fusarium. Het is daarom noodzakelijk om direct na de oogst een goede wondheling toe te passen. De afzet richt zich vooral op het Middellandse Zeegebied, van september tot februari, deels in klasse E en tot 55mm.

Resistenties
Vatbaar voor aardappelmoeheid en resistent tegen wratziekte fysio 1. Matig vatbaar voor Phytophthora in het loof en tamelijk gevoelig in de knol. Vrij weinig vatbaar voor bladrol- en Yn-virus. Ook is Spunta tamelijk vatbaar voor schurft. Zeer gevoelig voor Fusarium.